Archives


2019

Vol 6, No 12 (2019): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya,

Jilid 06 / Nomor 12 / September 2019, pp: 589-764,

p-ISSN 2356-0576    e-ISSN 2579-8006

Vol 6, No 11 (2019): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya,

Jilid 06 / Nomor 11 / Maret 2019, pp: 459-467,

p-ISSN 2356-0576    e-ISSN 2579-8006


2018

Vol 5, No 10 (2018): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

p-ISSN 2356-0576    e-ISSN 2579-8006

Vol 5, No 9 (2018): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

p-ISSN 2356-0576    e-ISSN 2579-8006


2017

Vol 4, No 8 (2017): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

p-ISSN 2356-0576    e-ISSN 2579-8006

Vol 4, No 07 (2017): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN: 2356-0576


2016

Vol 3, No 06 (2016): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN : 2356-0576

Vol 3, No 05 (2016): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN : 2356-0576


2015

Vol 2, No 04 (2015): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN : 2356-0576

Vol 2, No 03 (2015): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN : 2356-0576


2014

Vol 1, No 02 (2014): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya

ISSN : 2356-0576

Vol 1, No 01 (2014): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN : 2356-0576


1 - 13 of 13 Items