Archives

2018

Vol 5, No 10 (2018): JURNAL BAHTERA

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

p-ISSN 2356-0576    e-ISSN 2579-8006

Vol 5, No 9 (2018): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

p-ISSN 2356-0576    e-ISSN 2579-8006


2017

Vol 4, No 8 (2017): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

p-ISSN 2356-0576    e-ISSN 2579-8006

Vol 4, No 07 (2017): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN: 2356-0576


2016

Vol 3, No 06 (2016): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN : 2356-0576

Vol 3, No 05 (2016): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN : 2356-0576


2015

Vol 2, No 04 (2015): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN : 2356-0576

Vol 2, No 03 (2015): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN : 2356-0576


2014

Vol 1, No 02 (2014): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya

ISSN : 2356-0576

Vol 1, No 01 (2014): Jurnal Bahtera

Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN : 2356-0576


1 - 10 of 10 Items