Vol 45, No 1 (2020)

Ekuivalen

DOI: https://doi.org/10.37729/ekuivalen.v45i1

Table of Contents

Articles

Rizki Wijaya Ningrum, Bambang Priyo Darminto
PDF
Yuswitami Nur Azizah, Bambang Priyo Darminto
PDF
Nur Muhamad Muckhlis, Heru Kurniawan, Riawan Yudi Purwoko
PDF
Wahyu Nur Hidayat, Supriyono Supriyono, Nila Kurniasih
PDF