Vol 10, No 1 (2014)

EKUIVALEN

DOI: https://doi.org/10.37729/ekuivalen.v10i1

Table of Contents

Articles

Nikmatul Hasanah, Bambang Priyo Darminto, Prasetyo Budi Darmono
Umi Mafiroh, Budiyono
Wiji Nurokhman
Tuntun Murdiasih, Budiyono
Teguh Pratama Nuur Efendi, Supriyono, Mita Hapsari Jannah
Wagiran, Supriyono, Wharyanti Ika Purwaniasih
Sulistiyaningsih, Budiyono, Riawan Yudi Purwoko
Yuli Setiani, Budiyono
Lia Sandra, Puji Nugraheni
Yunia Trias Kristiawati, Budiyono, Riawan Yudi Purwoko
Ari Suswanti Purwaningsih, Abu Syafik, Budiyono
Eko Sulistiyanto
Dewi Yunitasari
Guntur .
Tenni Wijiati, Abu Syafik, Riawan Yudi Purwoko